Dags för Bräcke diakonis årliga kunskapsarena

Temat för årets kunskapsarena är samskapande och evidensbasering i en tid av snabba förändringar. Trots att det i år inte blir någon fysisk träff kommer det bli presentationer, diskussioner och fördjupande samtal kring hur teori och praktik ska mötas, inte minst i tider som dessa. 

Dagen delas upp i två pass. (Ett detaljerat schema hittar du lite längre ner) Förmiddagen ägnas åt samskapande, något som är centralt inom Bräcke diakoni. Men hur fungerar samkapandet i vården och omsorgen, både hos oss i andra verksamheter? Vilka hinder och möjligheter finns och hur kan vi skapa utveckling tillsammans. Ola Segnestam Larsson, ESBH, och Lotta Forsberg, Jönköping Academy, presenterar sin forskning. Samskapande har också varit temat på förbättringsarbetet som skett under åter. Arbetet kallas på Bräcke för Förbättringskraft och teamen kommer att presentera sitt arbete. Förmiddagen avslutas med ett samtal om samskapande och utvecklingsarbete med Anna Melke, forskare på Göteborgsregionens kommunalförbund.

På eftermiddagen står evidensbasering på schemat. Det handlar om det koncept som används för att ta till alla tillgängliga kunskaper för att skapa bästa möjliga vård och omsorg: brukarens och patientens värderingar och önskemål, forskning samt professionens erfarenhet. Men hur vägar man samman dessa tre kunskapskällor i vårdens och omsorgens vardag? Hur värderar man forskning och hur skapar man kunskap tillsammans. I samarbete med Göteborgs universitet pågår ett forskningsprojekt på Bräcke diakoni där vi använder ett systematiskt förbättringsarbete både för att omsätta extern kunskap i verksamheten och för att återföra erfarenheter tillbaka till forskningen.

 Morten Sager och Isabella Pistone från Göteborgs universitet kommer berätta om projektet och Kunskapsarenan avslutas med ett samtal om hur vi skapar kunskap i realtid under Coronapandemin där förutom Morten Sager även Erik Andersson, driftchef på Bräcke diakoni och Olov Aspevall från Folkhälsomyndigheten deltar.

Datum: 18 december
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Via zoom. Klicka här för att komma till mötet. 

Agenda

10.00 – 10.15     Introduktion, Thomas Schneider, Bräcke diakoni    

10.15 – 11.00     Samskapande i vård och omsorg, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Lotta Forsberg, Bräcke diakoni och Jönköping Academy

11.00 – 11.30     Förbättringsteamen presenterar sina arbeten om samskapande Sara Dahlin, Lotta Forsberg samt förbättringsteam från Bräcke diakoni

11.30 – 12.00     Samtal och reflektioner, Thomas Schneider i samtal med Anna Melke, forskare, Göteborgsregionens kommunalförbund

12.00 – 12.45     Lunch

12.45 – 13.30     Evidensbasering inom social omsorg, Morten Sager och Isabella Pistone från Göteborgs universitet presenterar det pågående projektet kring evidensbasering på Bräcke diakoni 

13.30 – 14.00     Förbättringsteamen presenterar sina arbeten om evidensbasering

14.15 – 15.00     När kunskapen växer fram och omsätts i realtid – ett samtal om en pandemi, Thomas Schneider i samtal med  med Erik Andersson, Bräcke diakoni, Morten Sager, Göteborgs universitet och Olov Aspevall från Folkhälsomyndigheten.

  

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni