Debatt i Dagens Medicin ”Sätt frågan om cancerrehabilitering på agendan”

Idag debatterar vi i dagens Medicin och uppmärksammar att rehabilitering efter cancer varken är jämlik, tillräcklig eller individanpassad.  Vi, Bräcke diakoni och CancerRehabFonden, vill att Sveriges politiker tar ett helhetsansvar kring frågan om rehabilitering av cancerdrabbade. Den nationella cancerstrategin måste uppdateras och rehabiliteringsfrågan komma högre i prioriteringslistan.

Idag lyfter vi också frågan på vårt seminarium under Almedalsveckan. Vi hoppas att detta blir startskottet för en förändring av cancerrehabvården mot en mer jämlik och individanpassad sådan.

Läs hela debatttexten på www.dagensmedicin.se

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni