Diaconia under Pressure - konferens 17-20 september

Bräcke Diakoni är med och sponsrar diakoniforskningskonferensen ”Diaconia under Pressure” på Ersta Sköndal högskola 17-20 september, där också vår styrelseordförande Per Eckerdal kommer att inledningstala.

Bl a kommer det att diskuteras vilken diakonins roll är i en förändrad ekonomisk, social, kulturell och religiös kontext. Dessutom hur man arbetar med marginaliserade människor och grupper.

Talare är bl a Grace Davie, professor emeritus i "Sociology of Religion" på University of Exeter och Andreas Lob-Hüdepohl, teol. dr. i moralteologi på University of Bonn.

Anmäl dig senast den 15 juni via ESH:s hemsida, där du också hittar mer information.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni