En röst för dem som inte hörs

En artikel i GP fick Bräcke diakonis projektutvecklare Elisabet Ljungström att fundera. Artikeln handlade om ett metoo-upprop från kvinnor som lever i missbruk, kriminalitet och prostitution. "Ett upprop för de mest utsatta" var rubriken. Att detta upprop uppmärksammades särskilt var givetvis bara positivt. Men Elisabet insåg att det fanns en annan grupp, som också skulle kvalificera sig under rubriken "de mest utsatta". Gruppen är flickor och pojkar med funktionsnedsättning. I flödet av alla Metoo-upprop saknas denna grupps röster. Och så kommer det förbli. För dessa barn och unga har ingen möjlighet att organisera sig i ett upprop, trots att forskning visar att de är mer utsatta än andra. 

Här kan du läsa hela Elisabets inlägg i debatten. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni