Erfarenhetsrapporten på Arena: Första Lång

Verksamheten Personligt ombud är ett stöd i vardagen för den som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att stötta sina uppdragsgivare till att få de insatser de kan behöva. En annan del av uppdraget handlar om att sätta ljuset på de brister som man tillsammans med sina uppdragsgivare möter i dagens välfärdssystem. Insikterna presenteras i en årlig erfarenhetsrapport och nu är det dags att presentera 2018 års upplaga. 

– Tanken med presentationen är att vi vill göra målgruppens röster röster hörda och belysa bristerna de möter i kontakten med vård och myndigheter - och inte minst vad det får för faktiska konsekvenser i vardagen. Samtidigt bjuder vi in till dialog kring vad som kan förbättras, och hur. Privatpersoner är lika välkommna som politker, uppmanar Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för Personligt Ombud.

Föreläsningen är gratis och öppen för alla men har begränsat antal platser, anmäl dig gärna för att säkra en plats. 

Anmälan

När: Måndagen den 10/6 kl 13.30–16.00
Var: Arena: Första Lång. Adress: Första Långgatan 17 B, Göteborg
Hur: Via mail: anmalan.po@brackediakoni.se eller telefon: 031-14 48 55

Varmt välkommen!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni