Ersta Sköndal högskola får examenstillstånd på forskarnivå

Ersta Sköndal högskola (ESH), där Bräcke diakoni är delägare, har fått examenstillstånd på forskarnivå inom området ”Människan i välfärdssamhället”.

I maj kom beskedet om att Universitetskanslersämbetet tillstyrkte högskolans ansökan. Eftersom Ersta Sköndal högskola är en enskild utbildningsanordnare gick ärendet vidare till regeringen och därifrån kom så beslutet om tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området ”Människan i välfärdssamhället”.

ESH har tidigare samarbetat med andra universitet för att examinera doktorer, men kommer nu att få examinera egna ”ESH-doktorer”, vilket stärker den egna forskningsmiljön.

Två forskarutbildningsämnen planeras; ”Social välfärd med inriktning mot civilsamhället” och ”Palliativ vård”. I båda ämnena har etik- och livsåskådningsfrågor en central plats. Till hösten 2015 räknar man med att dra igång antagningen till utbildningarna.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni