Famna Väst anordnar politisk debatt

Fredagen den 16 maj bjuder Famna Väst in till en politisk debatt: Hur får vi mer idéburen vård och omsorg i Göteborg?

Det finns en överenskommelse om samverkan mellan kommunen och den ”sociala ekonomin” och en uttalad målsättning att öka den idéburna omsorgen. Göteborgarna är dessutom mer positiva till idéburen vård och omsorg än riksgenomsnittet. Trots detta uteblir den politiska handlingskraften och den idéburna sektorns andel minskar i Göteborg.

Famna Väst, som består av Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Skyddsvärnet och Stiftelsen Gyllenkroken, anordnar nu en debatt med våra kommunpolitiker för att få svar på varför den idéburna sektorn i Göteborg krymper.

Göteborgarna gillar idéburen vård och non profit-organisationerna har dessutom ett högre förtroende än offentliga och privata kommersiella aktörer. Detta visar en Novus-undersökning från 2013.
Ändå går de politiska besluten i Göteborg i en helt annan riktning: Inställningen hos Göteborgs Stad är att vård och omsorg i första hand ska drivas i egen regi.
Varför är det så?

Medverkande i panelen:
Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), Maria Rydén (M), Ann Catrine Fogelgren (FP), Maria Berntsson (KD)

Famna är ett samlande nationellt organ för utförare inom idéburen vård och social omsorg som verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Famna Väst arbetar på lokal nivå och utgörs av: Bräcke diakoni, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kyrkliga stadsmission, Skyddsvärnet och Stiftelsen Gyllenkroken.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni