Famnas testbädd fortsätter – med förnyat stöd från Vinnova

Bräcke diakoni är en av huvudaktörerna i Famnas testbädd för personcentrerad vård och social omsorg. Det nyskapande projektet har varit igång drygt ett år och får nu fortsatt finansiering av Vinnova.

Vinnovas stöd för testbädden är en unik möjlighet att ta vara på idéburna innovationer och på det sättet bidra till utveckling av välfärden i Sverige, säger Thomas Schneider, kvalitetschef på Bräcke diakoni som är projektledare för testbädden.                                                                                                              

Ur Vinnovas motivering:
Testbäddens möjlighet att sprida lärande och resultat från testprojekten, så väl till Famnas medlemmar som organisationer utanför, anses vara mycket god. Kompetent projektledning och styrgrupp samt den interaktiva kontinuerliga följeforskningen stärker projektets genomförande. Vår bedömning är att testbädden har stor potential att uppnå utlysningens resultatmål.”

Målet är att utveckla en testbädd som stödjer medarbetare, brukare och närstående i att utveckla innovativa arbetssätt – allt från vardagsförbättringar som kan spridas till andra verksamheter till komplexa nya tvärprofessionella arbetssätt. Innovationsstödet består av komplementära kompetenser inom vård och omsorg, ledarskap och kvalitetsutveckling, forskning och eHälsa samt finansieringsfrågor.

På Bräcke diakonis verksamhet för yngre personer med demens, Södergården, har den första testmiljön etablerats. De boende, närstående, medarbetare, IT-utvecklare och forskare utvecklar här arbetssätt och IT-stöd för att identifiera och följa upp individuella behov hos den enskilde där man utgår från en sammanhållen syn på hälsa utifrån ett biologiskt, ett individuellt och ett socialt perspektiv.

Läs mer om testbädden här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni