Föräldrastöd avslutas i Alingsås

Vid månadsskiftet avslutas föräldrastödet Home-Start som vi erbjudit i Alingsås sedan 2018. Anledningen är kommunens sparkrav. Samtidigt arbetar vi på Bräcke diakoni för att metoden ska leva vidare.

Alingsås kommun har fattat beslut att avsluta avtalet om Home-Start med Bräcke diakoni i förtid. Det betyder att föräldrastödet för småbarnsfamiljer som funnits i Alingsås i sammanlagt tio år försvinner.

- Jag tycker det är jättetråkigt att verksamheten upphör. Det är en så fin verksamhet som har gett så otroligt mycket till familjerna. Det är ett enkelt sätt att få hjälp med det man faktiskt behöver, säger Maria Blad, koordinator för Home-Start på Bräcke diakoni. 

Genom Home-Start har familjer som behöver lite extra hjälp i vardagen fått hjälp tre timmar i veckan av en volontär, eller familjekontakt som vi kallar dem. 

En hjälp i vardagen

Hjälpen kan exempelvis ha möjliggjort aktiviteter i familjen, men det har också handlar om ren och skär avlastning, samtalsstöd eller fungerat som en introduktion i det svenska samhället. Kontakterna har varat mellan 3 och 12 månader. Sedan 2018 har 21 familjer med sammanlagt 49 barn fått hjälp av 14 familjekontakter, som valts ut och utbildats av Bräcke diakoni.

- Det har varit roligt att matcha ihop familjer och familjekontakter och vi har sett ett fantastiskt engagemang, säger Maria Blad.

Vem som helst har möjlighet att få hjälp och avgör själv vad familjen behöver hjälp med, vilket gjort det lättare för familjer att be om hjälp, tror hon. Det är inte heller någon professionell som kommer hem eller någon som man har band till, vilket gör att det många gånger blir lättare att vara ärlig och personlig, är hennes erfarenhet. Nästan hälften av föräldrarna som Bräcke diakoni haft kontakt med har ett barn med funktionsnedsättning och nära hälften härstammar från ett annat land. Ungefär lika stor andel är ensamstående.

Vill fortsätta stödja familjer

Home-Start är ett internationellt föräldrastödsprogram och del av en världsomspännande organisation. I Sverige är Bräcke diakoni den enda aktören och vi vill fortsätta vår verksamhet. Finns det någon kommun som är intresserad av att starta upp Home Start så får de jättegärna kontakta Maria Blad.

- Vi hoppas kunna fortsätta med den här metoden och utveckla den, säger hon.

 

Intresserad av Home-Start?

Kontakta gärna:

Maria Blad, koordinator, Home-Start, Bräcke diakoni

031-50 27 65, maria.blad@brackediakoni.se

 

Sagt av familjer:

”Matchningen mellan familjekontakten och oss var perfekt. Hon förstod vår familj så bra och hon såg direkt hur hon kunde hjälpa oss.”

”Hade inte familjekontakten varit hos oss, hade inte jag stått på benen idag”

”Jag är så glad att jag svalde stoltheten och bad om hjälp”

 

 Sagt av familjekontakter:

”Det är något fint som genomsyrar oss familjekontakter – så härligt att upptäcka att det finns många som bryr sig om andra och inte bara om sig själva.”

”Det är fascinerande att så lite gör så stor skillnad i familjens liv!”

 

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni