Förlängt förtroende för Bräcke diakonis stödgrupper

Västra Götalandsregionen satsar på ett längre avtal med Bräcke diakoni för att driva stödgrupper för familjer och unga i sorg. Något som är positivt på flera plan, menar Bräcke diakonis verksamhetschef Sara Möller. 

När någon dör, mitt i livet, försvinner marken under fötterna på dem som finns kvar. För familjer i just den här situationen finns Bräcke diakonis stödgrupper. Det här är en verksamhet som bedrivs i samarbete med Västra Götalandsregionen i ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Tidigare har samarbetet löpt ett år i taget, men nu har regionen tagit beslut om ett längre avtal. Två år med möjlighet till två års förlängning efter det.

– Det känns jättebra. För oss innebär det att vi kan jobba mer långsiktigt. Tidigare när vi tagit emot anmälningar i slutet av året har vi fått svara med en brasklapp att vi inte vet om det blir av. Det slipper vi nu, säger Sara Möller, verksamhetschef på Bräcke diakonis hospice Helhetsvården och ansvarig för verksamheten med stödgrupper.

Nytt är också att Bräcke diakoni aktivt kommer att bjuda in familjer och unga även från våra kranskommuner. 

– Jag som ser hur familjer påverkas av ett dödsfall tycker det här är en oerhört positiv nyhet. I första hand för att jag vet hur värdefullt det här stödet är för dem som får det, men också för att jag ser vilken samhällsnytta det ger att hjälpa människor i sorg att komma tillbaka, säger Sara Möller.

 Läs mer stödgrupperna på Bräcke diakoni

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni