Forskning som förändrar

Vad säger forskningen om samverkan? Vilka möjligheter och risker finns i samarbetet mellan offentliga och idéburna aktörer?

I veckan är det dags för den femte kunskapskonferensen om det civila samhället och ett av seminarierna är extra spännande för oss på Bräcke diakoni!

Hösten 2015 startade nämligen ett spännande samverkansprojekt mellan Göteborgs kommun och nio idéburna organisationer, däribland Bräcke diakoni, kring ensamkommande barn och unga. Hur utvecklades partnerskapet, vad var svårt och vad gjorde att det lyckades? Under ett år har forskare följt samarbetet och nu presenterar de sin studie tillsammans med bland andra Helene Mellström från Bräcke diakoni. Här kan du läsa mer om samarbetet. 

 

Konferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samverkan med IDEELL ARENA och Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni