Fortsatt driv i vårdkedjan – trots utdragen rättsprocess

I Alingsås har vi skapat en vårdkedja för människor som är drabbade av demenssjukdom. Vi knyter samman primärvården, med hemtjänst och vårt demensboende - allt för att underlätta för den som drabbas. Vi tar tagit ett helhetsgrepp kring vård och omsorg vid demens i ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, tillsammans med Alingsås kommun.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Genom att studera och följa upp detta nya arbetssätt har vi redan märkt att antalet vårdbesök för dem som är inskrivna i vårdkedjan är betydligt färre än bland dem som inte har fått denna hjälp.

– Resultaten har konkretiserat och tydliggjort vilket värde vårdkedjan har för den som drabbas. Vi visste att det här behovet fanns, att inte behöva slussas mellan olika vårdinstanser, men nu har vi det också svart på vitt, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för Äldreomsorg & Hospice, på Bräcke diakoni.

Trots framgången för vårdkedjan har inte allt gått smidigt. Rent juridisk har samarbetet med kommunen ifrågasatts och fastnat i en segdragen rättsprocess. Konkurrensverket tyckte inte att äldreboendet sim ingår i vårdkedjan var något som kommunen kunde ingå partnerskap med oss om. De menade att bendet borde ha upphandlats. Förvaltningsrätten gick på Konkurrensverkets linje och nu ska frågan vidare till kammarrätten.

Den nuvarande överenskommelsen mellan oss och kommunen löper snart ut och givetvis påverkar rättsläget hur mycket man från kommunens sida vågar satsa på samarbetet. Men det är inget som påverkar energin eller arbetsglädjen för oss som arbetar med vårdkedjan.

– Vi hoppas såklart att kammarrätten ska se att detta inte är ett avtal kring av driva ett demensboende. Vårdkedjan är så mycket mer. Men oavsett hur juridiken ser på saken så har vi lärt oss oerhört mycket som vi kan ta med oss och även sprida till andra. Arbetssättet kommer att finnas kvar, det är jag övertygad om, säger Maude Kardell Wahlbäck.

 Är du nyfiken på vad vårdkedjan innebär? Här kan du läsa mer. 

Vårt IOP har också dirskuterats i media. Här hittar du juristen Mathias Sylvans tolkning av hur kammarrätten borde se på saken. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni