Fortsatt stöd för familjer i sorg

Sedan 2012 har vi på Bräcke diakoni erbjudit stöd för unga eller familjer i sorg i form av stödgrupper. Grupperna leds av erfarna medarbetare och följer Rädda Barnens program om stöd till barn och unga i sorg. 

Nu har vi fått fortsatt förtroende från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen som förlänger avtalet ytterligare ett år. ”Syftet med att förlänga ytterligare ett år är att möjliggöra en forskningsstudie på Lunds universitet som följer upp betydelsen av gruppintervention till barn och ungdomar i sorg efter att ha förlorat en närstående” skriver Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i ett pressmeddelande 7 november.

I början av 2019 startar fyra grupper parallellt, målgrupperna är barn mellan 8–12 år, tonåringar, unga vuxna samt föräldrar med barn eller unga. Läs mer om våra Stödgrupper för unga eller familjer i sorg

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni