Forum för religiösa ledare - funktionsnedsättning i församlingen

Målgrupp:  Dig med ledarskapsroll i församlingen
När:  Tisdag 25 november klockan 16.00 – 21.00
Var:  Göteborgs Interreligiösa Center, Kyrkogatan 25 i Göteborg.
Anmälan:  Maria Blad, tel 0765-03 27 64 eller maria.blad@brackediakoni.se. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast 15 november.
Kostnad:  Gratis. Ersättning ges för utebliven arbetsinkomst

Läs hela inbjudan och anmäl dig här.

Vilken plats har barn och vuxna med funktionsnedsättningar i församlingen? Hur kan vi skapa rum och möjligheter för barn och vuxna med funktionsnedsättningar i församlingen? Hur kan vi arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv med dessa frågor?

Genom föredrag, personliga berättelser och samtal närmar vi oss i det här seminariet dessa och andra viktiga frågor som rör ämnet funktionsnedsättning i församlingen. 

Göteborgs Interreligiösa Centers nya verksamhet står bakom seminariet, i samarbete med Bräcke diakonis Projekt Delaktighet och Stöd

Kvällens värd:  Ann-Marie Stenhammar. Ann-Marie Stenhammar är utbildare som verkar för samhället stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Under kvällen kommer också medarbetare i Projekt Delaktighet och Stöd och från Interreligiösa centret finnas på plats.

Arrangör:  Projekt Delaktighet och Stöd vid Bräcke diakoni i samarbete med Interreligiösa centret, studieförbunden Sensus och Bilda. Det genomförs med medel från Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor.

”Forum för ledarskap i församlingen” är en fortbildningsinsats för våra olika religiösa församlingars ledarskap. Genom föreläsningar och samtal där vi delar gemensamma erfarenheter och utmaningar syftar verksamheten att stärka församlingarna och deras ledarskap. Vi erbjuder en till två Forum för ledarskap i församlingen per termin där vi tar upp aktuella ämnen som berör församlingarna. Vid varje forum erbjuder vi en måltid!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni