Från idékraft: Bengt håller i ordförandeklubban

Att kalla Bengt Sallerfors för erfaren inom sitt fält är knappast att överdriva. Under rubriken arbetslivserfarenhet på cv:t står allt från chefskap och kliniskt arbete som läkare, till forskning och utbildning. Och så är han sedan ett år tillbaka ordförande i Bräcke diakonis styrelse.

Vi ses för en intervju över Teams, en självklarhet i tider som dessa. Det är också via skärmen han och hans kollegor i Bräcke diakonis styrelse setts det senaste året. Det har fungerat bra, säger Bengt. Men påpekar som så många andra att han längtar efter att få ses fysiskt i Systerrummet på diakonigården, som traditionen bjuder.
– När det handlar om de operativa frågorna fungerar Teams lika bra som fysiska möten. Men när vi ska hantera strategiskt tunga frågor är det lite mer av en utmaning. Det går, men kräver att man känner varandra som grupp.

Denna grupp, Bräcke diakonis styrelse, består idag av åtta personer inklusive stiftelsens direktor och Bengt själv. Alla medlemmar har fått en plats utifrån sin speciella kompetens.
– Det är en av vår styrelses stora styrkor, att den är kompetenssammansatt. Vår organisation är otroligt bred och det måste styrelsens sammansättning spegla. Det är viktigt med mångfald,
ur flera perspektiv.

Idag har styrelsens medlemmar erfarenheter inom näringsliv, kyrkoarbete, social verksamhet, äldreomsorg och juridik. Och så Bengt med sin bakgrund från hälso- och sjukvården. Han har suttit i styrelsen i fem år och i ordförandestolen i ett år. Och det är inte svårt att förstå varför. I sin karriär har han bland annat hunnit med att vara chef på olika nivå i Region Skåne och Region Halland, forskat, arbetat kliniskt som läkare och jobbat som rådgivare inom palliativ vård. Han är dessutom docent i hematologi.

Att det skulle bli medicin var Bengt klar över tidigt i livet. Men att det blev just hematologi, blodsjukdomar, som skulle bli hans inriktning var mer av en slump.
– Det är en väldigt spännande nisch och när jag skulle välja gren fanns ett pågående projekt som handlade om stamcellstransplantationer. Och då blev det hematologi.

Som ordförande är det han som leder styrelsearbetet och har också den formella samverkan med Bräcke diakonis direktor, Helene Mellström. Tillsammans går de igenom och förbereder det som ska lyftas till gruppen, frågor av mer omfattande karaktär och strategiska beslut. Men det är viktigt att göra skillnad på styrelsens och direktorns uppdrag.
– Det är inte vårt jobb att vara chef, jag brukar säga att direktorn leder och vi i styrelsen styr. Det låter enkelt men visst kan det vara svårt ibland.
Vi börjar förbereda oss för att avsluta intervjun när Bengt vill göra ett tillägg.
– När jag ändå har ordet vill jag passa på att skicka en hälsning till Bräcke diakonis alla medarbetare som gjort, och gör ett otroligt jobb. Det gäller både den som jobbar på verksamheter mitt i stormens öga, till de som helt plötsligt fått förhålla sig till korttidsarbete och en annorlunda vardag. Till alla er vill jag säga tack för ett otroligt arbete!

Nyfiken?

Klicka här och läs mer!

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni