Från idékraft: Högt betyg i Linköping

Personal som har tid och ett gott bemötande. Så beskrivs Bräcke diakonis hemtjänstpersonal i Linköping. Brukarenkäten 2018 gav snudd på högsta betyg. 95 procent av dem som svarat var nöjda med sin hemtjänst. Och kanske ännu mer glädjande, i en tid då hemtjänstpersonalens brist på tid ofta lyfts fram, var att hela 97 procent av dem som svarat upplevde att personalen hade tillräckligt med tid för arbetet.

– Vi vill givetvis att hundra procent ska vara nöjda. Men det här får man ändå säga är väl godkänt. Det är ett bevis på att sättet vi jobbar på fungerar bra, säger verksamhetschefen Anna-Carin Gustafsson.

Det är också tydligt att de som valt Bräcke diakoni var mer nöjda än andra, oavsett om man jämför med andra aktörer i kommunen eller med siffror från hela riket. I kommunen var det 88 procent som var nöjda med sin hemtjänst i jämförelse med 95 procent av dem som är kunder hos den idéburna stiftelsen.

Även när det gäller frågan om hur mycket tid personalen har, så sticker Bräcke diakonis hemtjänst ut. Där ligger snittet
i riket på att 82 procent upplever att personalen har den tid de behöver, medan hela 97 procent av de kunder vi har i Linköping tycker att personalen har tillräckligt med tid.
– Det är en väldigt viktig indikator, att de som får besök av oss känner att vi har tid för dem. Jag är väldigt stolt över medarbetarna som gör detta möjligt, säger Anna-Carin.

 

Vän-volontärer i Göteborg, engagerad personal i Linköping och hundbesök i Alingsås. Det kanske inte är typiska ingredienser i en traditionell hemtjänst-verksamhet, men Bräcke diakonis version innehåller alla tre delarna. Hemtjänst med det lilla extra helt enkelt. Läs mer i senaste nummret av idékraft digitalt

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni