Från idékraft: Så funkar vårdkedjan demens

För den som drabbas av en demenssjukdom ska det vara lätt att hitta rätt hjälp. Det är tanken bakom den unika vårdkedja kring demensvård som tagits fram av Bräcke diakoni i Alingsås.

 

Trygghet och kontinuitet, det har visat sig vara det viktigaste för den som drabbats av demenssjukdom. Oavsett om det är man själv som blivit sjuk eller om det är en närstående. Men så har inte vården sett ut. Det ville Bräcke diakoni ändra på. Därför har man, tillsammans med Alingsås kommun, ingått ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap, för att knyta ihop vården och göra det enklare för den som drabbas att få hjälp.

Hemtjänst Alingsås, Äldreboendet Ginstgården, Vårdcentralen Centrum, Alzheimers café och Primärvårdsrehab Alingsås. Alla är de en del av Vårdkedjan. För att knyta ihop arbetet mellan verksamhetern finns en vårdkoordinator, specialistsjuksköterskan Annika Fallqvist. Hon är navet och också den enda som den som är sjuk ska behöva ha kontakt med initialt.
– Det finns ett telefonnummer att ringa till och det går till mig. Behöver man hjälp som inte jag kan ge så ser jag till att man får det. Jag hänvisar ingen vidare. Har man hittat till mig ska man inte behöva leta mer. 

Annika har vårdcentralen Centrum i Alingsås som sin bas. Men hon är också ute och träffar personer i hemmet och på boendet Ginstgården.
– Om jag får indikatorer av någon inom vårdkedjan att de mött en person som de tror drabbats av en demenssjukdom så gör jag alltid ett hembesök. Jag kan, med hjälp av min erfarenhet, ana ganska snabbt vad det rör sig om.

Annika kan också hjälpa till med information om vilken typ av hjälp man har rätt till. 
– Ofta är det anhöriga som hör av sig, som är oroliga för sin make eller maka och inte vet vilken hjälp som finns eller vilka rättigheter de har. Då kan jag stötta.

Kontaktuppgifter till vårdkoordinatiorn:
0322-28 01 81
annika.fallqvist@brackediakoni.se

 

Nyfiken på vårt IOP?

Läs mer och anmäl dig till vårt seminarium här!

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni