Från idékraft: Sluta svartmåla svensk äldreomsorg

Detta är en artikel från Bräcke diakonis tidning idékraft som utkommer med två nummer per år. Hela tidningen kan du läsa digitalt här.

Handen på hjärtat, vad tänker du när du vid en middagsbjudning möter två nya personer, där din vänstra bordsgranne berättar att hen arbetar inom äldreomsorgen och den andra personen berättar att hen är hjärtkirurg? Vems jobb vill du veta mer om? Vem tror du har roligast arbete? Och vem tror du gör mest skillnad i människors liv?

Sanningen är den att äldreomsorgen har gjort en otrolig resa, som många inte är medvetna om. I förra veckan hade vi på Bräcke diakoni en workshop kring frågan om hur vi kan bygga äldreboende som andas ett medmänskligare samhälle. En av deltagarna, som har arbetat 30 år inom äldreomsorgen, belyste att allt är så mycket bättre idag. Det är som natt och dag. En bild som jag själv tillsammans med många andra kollegor i branschen delar. Men trots detta uppfattar 50 procent av allmänheten att samhället och välfärden är på väg åt fel håll.

Vad är det som gör att allmänhetens uppfattning skiljer sig så markant från uppfattningen hos beslutsfattare, omsorgstagare och närstående, det vill säga hos oss som själva har nära erfarenhet av äldreomsorgen? Och på vilket sätt påverkas medarbetare inom äldreomsorgen av den negativa bilden? Är det kanske en förklaring till att äldreomsorgen inte ses som ett framtidsyrke, att drygt var fjärde anställd inom äldreomsorgen tror att de inte jobbar kvar om tre år? Delvis, tror jag. Men inte bara. I en undersökning som Kommunal genomförde 2017 lyftes också bristen till utveckling och karriär, att arbetet är psykiskt ansträngande och att man inte kan påverka sin arbetsbelastning.

Så får det inte fortsätta. Vi måste skapa bästa möjliga arbetsmiljö för våra med- arbetare. Vi har nu, men framför allt i framtiden, stora utmaningar kring ökat antal äldre och även svårigheter att rekrytera till branschen. Jag önskar att politiken på allvar skulle ta ansvar för en långsiktig äldreomsorgsstrategi som berör både skatter, statsbidrag, försäkringsmodeller, ansvarsfördelning, stärkt heltidsnorm, välfärdsteknik, förlängt arbetsliv, löneförhöjningar och förbättringar i arbetsmiljön. Men allt är inte upp till politikerna. Även vi kan hjälpa till, du och jag. Vi kan förändra bilden av hur det är arbeta inom äldreomsorgen. Vi kan bidra genom att lyfta goda erfarenheter och betydelsefulla möten vi haft. På så sätt kan vi höja statusen på att arbeta inom äldreomsorgen.

Jag vill inte att våra unga ska mötas av bilden av en bransch utan framtid och möjligheter, när jag som jobbar inom äldreomsorgen ser alla möjligheter i världen! Låt oss hjälpas åt att se till att alla som arbetar inom äldreomsorgen blir bemötta med den respekt de förtjänar. Så när du sitter på den där middagen, se till att du hinner prata ordentligt med båda dina bordsgrannar.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni