Funkisstöd + tech = ny app under utveckling på Bräcke diakoni

Bräcke diakoni utvecklar just nu den nya hjälpmedelsappen Kunskapsportföljen. I april 2022 ska appen lanseras och finnas tillgänglig för nedladdning.
–  En digital version av livet, menar Lina Bjarnegård Carlsson, som leder projektet.

En person med funktionsnedsättning som har stödbehov behöver förklara en mängd olika saker för en mängd olika personer för att få rätt hjälp. Boendepersonal, timvikarier, akutvikarier, skolpersonal, habiliteringspersonal, boendechefer, anhöriga och dessutom LSS, vårdkontakter och fritids är ett verkligt exempel på vilka en 16-åring behöver kommunicera sina behov med. Det kan röra sig om fyrtio personer eller fler. Om det fanns ett ställe där all information kunde samlas och struktureras skulle risken för missuppfattningar och problem minska. Och det gör det snart! I den nya appen Kunskapsportföljen kommer bland annat instruktioner för hjälpmedel eller hygien, måltidordning och adressbok finnas tillgängligt.    

I december förra året testades de allra första skisserna på appen tillsammans med en engagerad testpanel ur målgruppen för appen.
– Det absolut viktigaste med den här utvecklingsprocessen är att få med målgruppen hela vägen, säger projektledaren Lina.

Responsen från decembertestet har nu analyserats och i februari påbörjas programmering inför nästa testomgång med en mer utvecklad testupplaga där fokus ligger på design för bland annat ikoner och tillgänglighetsanpassning. Detta har förstås varit en utmaning under rådande pandemi och bidragit till att projektet tagit mer tid än beräknat. Men Lina försäkrar att allt är under kontroll.
– Vi har räknat med tid för utvärdering och buggfix av appen efter lansering, förklarar hon.

Appen är tillgänglig för vem som helst att ladda ner och nog skulle det underlätta för de allra flesta med en digital version av livet.
– Om det fanns obegränsade resurser skulle det vara en dröm att kunna utveckla en global app som fungerade på alla världens språk, säger Lina.  

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni