Hallandsposten skriver om vår tvist med Halmstads kommun

Hallandsposten skriver idag om att Halmstads kommun vill stämma Bräcke diakoni för att vi sagt upp ett avtal i förtid. 

Det här är ingen ny historia utan en process som pågått sedan 2018 när vi vann en upphandling av 16 LSS-boenden i Halmstad. 

I artikeln beskrivs att det varit för lite personal på boendena och att vi upprepade gånger försökt ha en dialog med kommunen om att det krävs mer resurser för att möta behoven hos dem som bodde hos oss. Vi bemannade upp boendena. Något annat hade stridit mot stiftelsens värdegrund och stadgar, förklarar Erik Andersson, driftchef för våra verksamheter, i artikeln. 

"Bräcke diakoni är grundat för att hjälpa människor och måste följa stiftelsens värdegrund och stadgar. Vi kan inte gena i kurvorna"


- Bräcke diakoni är grundat för att hjälpa människor och måste följa stiftelsens värdegrund och stadgar. Vi kan inte gena i kurvorna och tänka att vi kör på med för låg bemanning tills avtalet löpt ut, säger han till Hallandsposten.

Vi på Bräcke diakoni hävdar att underlaget som vi upphandlade boendena på var oriktigt och missvisande.

– Vi ställde konkret frågan om kommunen angett all personal som då krävdes för att bedriva verksamheten. Eftersom vi fick ett ja till svar, så utgick vi från att det var sant, säger Helene Mellström till Hallandsposten och fortsätter:

– Redan när vi hade första uppföljningsmötet efter en månad försökte vi få i gång en dialog om att vi måste få ersättning för ett större personalbehov om vi ska kunna uppfylla lagens krav. Vår utgångspunkt var att kommunen hade säkerställt god kvalitet i verksamheten innan man gick ut med en upphandling.

Sommaren 2021 sa Bräcke diakoni upp avtalet och lämnade boendena till Halmstads kommun att driva i egen regi. I samband med den övergången har kommunen bemannat upp dem ytterligare samt ökat den administrativa personalstyrkan. För detta kräver de nu 90 miljoner kronor i ersättning av oss. 

"Vi hade inget annat val än att säga upp avtalet när kommunen inte ville samtala med oss"

Anders Wejryd, styrelseledamot i Bräcke diakoni och före detta ärkebiskop, kommenterar kravet i tidningen.

– Vill Halmstad gå till domstol så får vi se vad den kommer fram till. Vi hade inget annat val än att säga upp avtalet när kommunen inte ville samtala med oss, säger han.

Senaste försöket gjordes den här veckan när vår nya ordförande Barbro Fridén, tidigare chef för Sahlgrenska och Astrid Lindgrens barnsjukhus, kontaktade kommunstyrelsens nya ordförande i Halmstad, Stefan Pålsson (S) som svarade att han såg det som ett pågående juridiskt ärende och  inte ville ha en dialog.

– Eftersom jag är relativt nytillträdd på min post, precis som han, tänkte jag vi kunde ha en bra dialog utan att vara belastade av historiken, säger hon i artikeln.

Vi har nu meddelat att vi inte går med på Halmstad kommuns krav. Det är troligt att kommunen svarar med att stämma oss inför domstol. Vår direktor Helene Mellström:

–​​​​​​​ Våra jurister råder oss att få saken prövad i rätten.  i har också krav på Halmstad kommun och sådana här processer brukar sluta i någon form av förlikning och skadeståndet brukar då landa på helt andra nivåer, säger hon.

Hon tillägger att det här i dagsläget inte är något som påverkar våra verksamheter, dem vi finns till för eller våra medarbetare.

Läs artikeln i Hallandsposten via länken nedan:
Stiftelse utan vinstkrav krävs på 90 miljonerronor av kommunen | Hallandsposten

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni