Helene kommenterar utredningen om Idéburen välfärd i GP

Bräcke diakonis vd Helene Mellström talar om utmaningarna att få den idéburna sektorn i Sverige att växa, konkurrensen med stora vårdkoncerner och kommenterar den statlig utredningen Idéburen välfärd i söndagens ekonomibilaga i GP. 

 "I dag pratar man om offentliga eller privata aktörer. Jag tror att det kommer vara viktigt att i framtiden prata om oss som den tredje sektorn, att den som till exempel väljer hemtjänst väljer mellan kommunen, privat eller idéburen organisation, och att detta är tydligt", säger Helene Mellström i GP-intervjun.

Hon pratar också om att det kan vara svårt att vara en idéburen aktör inom välfärden med dagens system där vård och omsorg ofta ska upphandlas, inte sällan till lägsta pris. 

"Systemet för offentlig upphandling, där driften för till exempel ett äldreboende ska upphandlas med jämna mellanrum, passar inte oss som stiftelse, vi måste ha en långsiktighet och har svårt att konkurrera med stora koncerner", säger hon.

I dag har de idéburna aktörerna 3 procent av marknaden inom välfärdssektorn. Målet är att det ska bli tio procent, men enligt Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd minskade omsättningen bvalnd medelmmarna förra året, politikernas vilja till trots. Därför är utredningen viktig. Den identifierar vad en idéburen aktör är, föreslår den ett särskilt register för idéburna aktörer samt att deltagande i vissa upphandlingar reserveras för idéburna. 

"Det är viktigt att de här frågorna diskuteras", säger Helene.

Artikeln är skriven av frilansjournalisten Kerstin Sjödén och publicerades i GP.s ekonomibilaga 9 februari 2020.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni