Hospice Helhetsvården i Vetenskapsradion

Vetenskapsradion på djupet besökte nyligen Bräcke hospice Helhetsvården för att tala med vår verksamhetschef Sara Möller om hur den sista tiden i livet bör vara. Hon lyfter vikten av att prata om döden medan vi lever - så att livet får ta mer plats vid livets slut.

En ny vetenskaplig rapport kopplad till den medicinska tidskriften the Lancet har kommit fram till liknande slutsatser. Denna kommenteras av Joakim Öhlén, professor i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, sjuksköterska på palliativt centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Han har förresten också arbetat hos oss på Hospice Helhetsvården.

"Man vänder på steken och säger att döden har ett värde och är en förutsättning för liv"

Rapporten har titeln the value of death och den förvånar Joakim Öhlén. 
– Att The Lancet ger ut det här är enastående tycker jag.  Att man vänder på steken och säger att döden har ett värde och är en förutsättning för liv. Man utgår från döden som en process som i första hand handlar om en persons relationer till andra och att det finns en andlighet istället för att betrakta döden för en fysiologisk händelse.

– Det är lovande för framtiden att frågor om palliativ vård och hospicevård ska komma på agendan, fortsätter han.

Sara Möller får också stort utrymme i reportaget. Hon pratar om risken för att vi överbehandlar patienter i stället för att inleda palliativ vård, men också om vikten av att prata med barn om döden för att den ska bli en naturlig del av livet.
​​​​​​​
– Ju mer vi döljer döden för barnen desto mer skapar vi rädda vuxna. Vetskapen om att vi är dödliga skapar en tacksamhet för livet och vi borde ta vara på den mer, säger Sara Möller.

 

Lyssna på reportaget "vår sista tid i livet kan inte bara handla om döden"

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni