Information med anledning av det nya coronaviruset COVID-19

Många av de vi möter i våra verksamheter är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det såklart extra viktigt för oss att minimera risken för smittspridning i våra verksamheter. Det gör vi genom att kontinuerligt följa informationsflödet kring spridningen av COVID-19 och agera utefter behov på organisations- och verksamhets- och individnivå.   

För generell information och rekommendationer kring coronavirus hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

För frågor kopplade direkt till en verksamhet hänvisar vi till den aktuella verksamheten. Kontaktuppgifter till alla våra verksamheter hittar du här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni