Inlägg i debatten om den akuta hemlösheten

Akut hemlösa barnfamiljer får pengar i handen av socialtjänsten och får själva lösa sitt boende, en vecka i taget och människor sover i kyrkbänkar. Så ser det ut i Göteborg sedan en ny riktlinje infördes under 2019.

Bräcke diakoni har ett boende där vi möter de här personerna. Och vi kan bekräfta bilden som getts i media de senaste veckorna. Men vi vill också berätta om riskerna, som vi ser på lång sikt, när medmänskligheten ställs åt sidan.

 

Otrygga barnfamiljer, en ökad psykisk ohälsa och större kostnader för samhället. Det är några effekter som beskrivs i SVT:s program Uppdrag granskning och vi kan tyvärr bara instämma. Bräcke diakoni driver sedan flera år tillbaka boende utan stöd för ensamstående kvinnor med eller utan barn, samt för familjer. 

- Det här jobbar vi med och vi möter dessa människor som drabbats av den strukturella hemlösheten, som vis er är ett ökande problem, säger Emma Lyrdal, ansvarig för vårt boende utan stöd i Göteborg.

Otrygga barn och ökade kostnader för samhället

Vi ser vilken otrygghet de nya reglerna skapar hos barnen att inte ha ett fast boende, vi ser hur föräldrarna tappar kraft när de vet att de nästa vecka kanske måste flytta igen. Men barnfamiljer eller kvinnor som inte har sociala problem bedöms inte tillhöra målgruppen enligt socialtjänstlagen. Därför har Göteborgs stad slutat erbjuda dem tillfälligt boende under en längre period. Nu får de endast akut hjälp en vecka i taget.

Stadens beslut om nödbistånd har redan lett till ökad administration hos såväl staden som hos oss som leverantör. Boendet vi har idag erbjuder även månadshyra på avtal och det till ett lägre pris än vad det kostar per dygn. Ändå bokar inte staden detta i någon större omfattning. För de personer som bor på avtal erbjuder vi även coachning.

Risk för felbedömningar

En av våra coacher bekräftar det som framkommer i programmet. 

- Många vet inte vad de har för rättigheter, eller hur de kan öka sina möjligheter att komma närmare en bostad. De har bedömts ha kunskapen och kraften att klara av att söka bostad, men vi ser en annan verklighet. Vi får stödja i allt från att förstå och formulera till att informera och aktivt vägleda redan utsatta människor.

Bräcke diakoni vill också lyfta risken att de här bedömningarna om vem som ska får så kallat nödbistånd och vem som ska få hjälp en längre tid kan bli felaktiga.

- Vi ser tyvärr att personer som kommer till oss i flera fall har större behov av omsorg och vård än vad kommunen har bedömt. Här finns en risk att människor hamnar mellan stolarna och den psykiska ohälsan ökar, säger Emma Lyrdal.

Bräcke diakoni har fortfarande ramavtal med andra kommuner med längre hyresperioder.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni