IOP för Personligt ombud förlängs

IOP-samarbetet för Personligt ombud förlängs. Det beslutade social resursnämnd i Göteborgs stad nyligen.

 

- Vi ser det som ett förtroendeuppdrag från Göteborgs stad. Vi är stolta över detta och lovar värna det i samverkan med Göteborgs stad, säger verksamhetschefen Anna-Lena Slibar.

Personligt ombuds uppgift är att stötta och hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar i kontakt med myndigheter och vård, men även att belysa brister och systemfel i samhället.

Anna-Lena Slibar ser flera fördelar med att driva verksamheten genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

- Det blir lättare för våra PO att påtala förbättringsområden även i kommunen, när vi är anställda på Bräcke diakoni.  

- Vi har också helhetsbild över hela kommunen. Tillsammans strävar vi efter ett jämlikt Göteborg för dem vi möter, säger hon

Partnerskapet inleddes 2018 och skulle vara till december 2020. Nu förlängs det i ytterligare två år.

Läs mer om Personligt Ombud Göteborg här!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni