IOP-samarbetet avgjort i kammarrätten – men kommunen överklagar

Kammarrätten har sagt sitt om vårt IOP-avtal med Alingsås kommun. Avtalet rör en vårdkedja som underlättar för människor som drabbats av demenssjukdom. Men kammarrätten anser, precis som förvaltningsrätten, att det rör sig om en otillåten direktupphandling av ett äldreboende och kommunens böter på 5 miljoner kronor står fast.  

– Vi är såklart besvikna och hade hoppats på ett annat utfall, säger Maude Kardell Wahlbäck, områdeschef för Äldreomsorg & Hospice på Bräcke diakoni.

Bräcke diakonis och Alingsås kommuns linje är att detta idéburna offentliga partnerskap är en icke-ekonomisk tjänst som inte behöver upphandlas. En hållning som fått stöd av bland annat upphandlingsjuristen Mattias Sylvan. Han tycker att förvaltningsrätten tolkat lagen fel och att målet inte borde gått vidare.

– Frågar ni mig borde kammarrätten ha återförvisat målet till förvaltningsrätten. Så undermålig är nämligen domen. Förvaltningsrätten har helt missförstått kommunens talan, man blandar ihop begrepp och fäller påståenden som är både märkliga och motsägelsefulla, säger han i tidningen Dagens Samhälle. 

Maude Kardell Wahlbäck instämmer.  

– Vi hade såklart önskat att kammarrätten såg att detta inte är ett avtal kring av driva ett demensboende. Vårdkedjan är så mycket mer. 

Alingsås kommun har nu beslutat att ansöka om prövningstillstånd för att överklaga kammarrättens dom till högsta instans.

– Vi har hela tiden hävdat, och fortsätter att hävda, att rättsläget är oklart och att det saknas svensk rättspraxis. Därför är det viktigt att målet får avgöras i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande

Maude är, oavsett rättslig utgång, övertygad om att arbetssättet med en vårdkedja kring demens kommer att finnas kvar i framtiden.

– Vi lärt oss oerhört mycket som vi kan ta med oss och även sprida till andra. Det här är ett arbetsätt som fungerar och gör verklig skillnad för de vi finns till för, säger Maude Kardell Wahlbäck.

Läs tidigare artiklar om den uppmärksammade vårdkedjan här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni