Kamp för att rädda Home-Start i Alingsås

Vår verksamhet Home-Start familjekontakt i Alingsås kan tvingas lägga ner. Kommunen vill inte längre finansiera verksamheten. Men nu gör de engagerade volontärerna och vår koordinator, Maria Blad, allt för att rädda verksamheten. 

Föräldrastödsprogrammet Home-Start i Alingsås är unikt i Sverige. Konceptet bygger på att volontärer besöker småbarnsfamiljer med minst ett barn under sex år, någon gång i veckan. Tanken är att erbjuda familjer stöd och avlastning under en begränsad period. 

Verksamheten i Alingsås drog igång i början av 2018 och har nu 12 familjekontakter igång som stöttar 16 familjer. Stöttning som har betytt oerhört mycket för både familjerna och volontärerna. Men till årsskiftet kan det vara slut. I Alingsås har socialnämnden beslutat att dra in sitt stöd, som en del i större besparingar. 

Men varken Bräcke diakoni eller de aktiva volontärerna är beredda att släppa det värdefulla arbete som de utför. I förra veckan bjöd man in politiker och media för att diskutera möjliga lösningar på frågan. 

– Jag tänker att delat ansvar mellan flera olika nämnder vore toppen, eftersom behovet hos familjerna spänner över så många områden, säger Maria Blad. . 

Socialnämndens ordförande, Eva-Lotta Pamp, är inte helt främmande inför denna lösning. Det går att läsa i Alingsås Tidning idag. 

– Om någon av de andra nämnderna nappar får vi kika på det, säger hon.

Även ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Kent Perciwall, håller den dörren på glänt. 

– Jag tycker det är olyckligt att Home-Start inte kan fortsätta. Vi får ta en diskussion, säger han till Alingsås tidning. 

Maria Blad tycker det är kortsiktgt att dra in på en väl fungerade verksamhet som hjälper familjer, innan problemen hinner växa sig för stora. 

– Det jag ser är att om Home-Start försvinner förloras ett förebyggande stöd för barnfamiljer, och just det förebyggande arbetet är ju det alla pratar om som så viktigt nu för tiden. 

Nu letar verksamheten även efter annat stöd på annat håll. Kanske kan näringslivet hjälpa till och bidra så att verksamheten kan vara kvar, funderar Maria.

– Jag kan tänka mig att det finns ett intresse, just för att det handlar om ett stöd till barnfamiljer, säger hon. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni