Karamellpåsen – mötesplats för familjer

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan det finnas en stor glädje i att få träffa andra familjer i samma situation. Nu har Bräcke diakoni fått pengar från Arvsfonden för att starta ett projekt som syftar till just detta. "Karamellpåsen" ska fungera som en öppen förskola för familjer med barn med funktionsnedsättning i allmänhet, men med fokus på föräldrar och barn med invandrarbakgrund i synnerhet.

– Projektet kommer att ha dubbelt syfte. Både att vara en trygg plats för gemenskap och nätverkande men också att vara ett ställe som verkar för integration. Det känns jättekul att få dra igång det här, säger Gisela Alftrén, driftområdeschef för Bräcke diakonis barn- och ungdomsverksamheter.

Det kommer finnas tre mötesplatser i Göteborg där familjerna kan ses. Precis som på andra öppna förskolor är det bara att dyka upp. Ingen föranmälan krävs och familjerna är välkomna från den dagen barnet föds.

En viktig tanke med träffarna är att lyfta fram barnens möjlighet till lek. Barnen ska få stöd och stimulans helt utifrån sina egna förutsättningar. Förhoppningen är också att föräldrar och barn som behöver öva sig på svenska ska få chans till det.  

– Vi vill skapa mötesplatser som ger ökad kunskap och förståelse och som dessutom bidrar till mångfald, säger Gisela Altrén. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni