Kommunen tar över personligt ombud i Uppsala

Bräcke diakoni kommer inte längre att bedriva personligt ombud i Uppsala. Nu går verksamheten över till Uppsala kommun.

Den sista september upphör Bräcke diakonis avtal för personligt ombud i Uppsala. Verksamheten kommer från och med första oktober att bedrivas av Uppsala kommun.
– Vi är väldigt tacksamma över att vi har fått ha den här verksamheten. Vi är stolta över att ha fått se hur arbetsgruppen har utvecklats och lämnar nu med varm hand över verksamheten till Uppsala kommun, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef Bräcke personligt ombud Göteborg.

Hon reste, tillsammans med Birgitta Niste, driftområdeschef för psykiatri och daglig verksamhet, under måndagen till Uppsala för en avtackning av de personliga ombuden. Det blev en trevlig lunch och ett samtal om tiden som varit. En av de som var på plats är Peder Granath, som arbetat som personligt ombud i Uppsala i fem år.
– Det har varit väldigt bra att arbeta för Bräcke diakoni, säger han, och fortsätter:

– Vi är tacksamma över att ha fått vara ett arbetslag, i många mindre kommuner jobbar man mer ensam. Men vi har kunnat bolla både med varandra och med arbetslagen i Göteborg. Anna-Lena Slibar har varit ett väldigt bra stöd och vi har haft kontinuerlig kontakt.

Peder Granath var med redan innan Bräcke diakoni kom in i bilden för fyra år sedan, då verksamheten bedrevs av ett privat bolag.
– Vi jobbade på ett liknande sätt innan och det har inte skett några större förändringar under de här åren. Men något som har blivit bättre är att Teams har kommit i gång så att vi har kunnat jobba över det. Det har varit en stor fördel att Bräcke har varit på tårna och byggt ut det.

När verksamheten går över till Uppsala kommun kommer både klienter och personal att hänga med.
– Det ska inte vara någon större skillnad varken för personal eller klienter. Vi kommer jobba på samma sätt i samma lokaler. Kommunen har varit noga med att det ska vara en mjuk övergång som alla ska känna sig trygga i, säger Peder Granath.

Han hoppas och tror att han kommer hålla kontakt med de personliga ombuden i Göteborg även efter övergången.
– Vi har fått erbjudande om att ringa även framöver om vi undrar något. Vår nya chef har inte samma erfarenhet så jag tror att vi kommer fortsätta att samarbeta. Och jag tror även att jag kommer hälsa på mina kollegor då jag ofta är i Göteborg privat.

Vad är personligt ombud?

Personligt ombud vänder sig till personer från 18 år som till följd av psykisk ohälsa har psykiska funktionsnedsättningar. Dessa ska vara betydande och personen ska ha väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.

Personligt ombuds verksamhet syftar bland annat till att den enskilde ska få bättre möjligheter att påverka sin livssituation, få möjlighet att leva ett mer självständigt liv och få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service utifrån sina egna önskemål och behov.

PO-podden 

Lyssna gärna på PO-podden där personligt ombud Göteborg tillsammans med gäster delar erfarenheter, pratar om vad som fungerar och vad som skulle kunna bli bättre.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni