Konferens om en bortglömd anhöriggrupp

Bräcke diakonis Projekt Delaktighet och stöd står bakom konferensen "Den osynliga handen" som uppmärksammar en bortglömd anhöriggrupp – föräldrar till vuxna döttrar och söner med funktionsnedsättning.

Många av de här föräldrarna tar ett stort omsorgsansvar trots att de vuxna ”barnen” har stöd från samhället, ett stöd som inte alltid är tillräckligt. Under dagen kommer det att ges en bakgrund till varför det ser ut som det gör, vad det innebär och vad man kan göra åt det.

Det här är en dag för dig som möter föräldrarna; biståndshandläggare, anhörigkonsulent, omsorgspersonal, teammedarbetare på habiliteringen, politiker, företrädare för en organisation eller själv är förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning.

Läs mer om konferensen "Den osynliga handen" och anmäl dig här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni