Kunskapsarena ska skapa plats för möten

Idag är det dags för första upplagan av vad som ska bli Bräcke diakonis årliga Kunskapsarena. Ett steg i arbetet med att främja mötet mellan forskning och praktik. Kunskapsarenan kommer bli ett forum där vi presenterar all den forskning som pågår hos oss.

Bakom satsningen står Bräcke diakonis kvalitetschef, Thomas Schneider. Han säger att tanken om en heldag med fokus på all forskning, som sker inom Bräcke diakonis ramar, har funnits länge. Och att det därför känns extra roligt att det blir av.

­– Vi har haft seminarier och workshops tidigare men detta blir något extra. Totalt är det sex olika lärosäten som är delaktiga i den här dagen. Det känns väldigt spännande.

Thomas menar att Kunskapsarenan är en viktig uppgift för Bräcke diakoni som vill vara en aktiv kunskapsaktör. Det behövs fler arenor som öppnar för samtal och möten.

– Jag är övertygad om att praktiker måste vara med och bygga kunskap. Därför är det så viktigt att forskare och praktiker får en möjlighet att mötas i ögonhöjd.

Men Bräcke diakoni är ju en vård- och omsorgsaktör i första hand. Varför är forskning så centralt?

– Målsättningen är givetvis att forskningen och kunskapen ska skapa värde för dem som vi finns till för. Så på så sätt är även detta en del av vår strävan mot ett medmänskligare samhälle, säger Thomas.

Här hittar du programmet!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni