Kvalitetsavdelning på festival

­Två representanter från Bräcke diakoni kvalitetsavdelning, Thomas Schneider och Charlotte Forsberg, har föreläst på The Microsystem Festival i Jönköping. Men vad är det för något? Och varför var Bräcke diakoni där? Vi ställde tre frågor till Charlotte.

 Det heter festival, men vad är det för event egentligen?

–  International Clinical Microsystem Festival anordnas årligen av Qulturum som är region Jönköpings centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård och tandvård.

International Clinical Microsystem Festival är en arena för dem som vill utveckla och förbättra vård och omsorg. En tanke med festivalen är att ifrågasätta gamla tankar och inspirera till att prova nya idéer. För att hitta nya lösningar måste vi titta på våra utmaningar med nya perspektiv tillsammans med dem vi finns till för. Festivalen bidrar just till detta genom kreativa möten och möjligheter att dela perspektiv med andra. De som deltar i festivalen är vård och omsorgspersonal, teoretiker, författare, forskare från olika delar världen.

Vad är det ni har gjort där?

–  Bräcke diakoni har varit med på festivalen upprepande gånger och presenterat olika förbättringsarbeten. Årets tema för festivalen för Sustainability. I år var Thomas och jag med för att presentera Bräcke diakonis 10-åriga resa för ett hållbart och värdeskapande microsystem, där mötet mellan professionen och de vi finns till för är drivkraften för det vi gör. För tio år sedan beslutade Bräcke diakoni att bygga upp sina kvalitetsstrategier utifrån ett mikrosystemtänkande. Lokala mikrosystem inom BD, förbättringsgrupper, började bygga kompetens och kapacitet för kontinuerlig förbättring samtidigt som våra stödfunktioner skiftades fokus för att bättre kunna stödja verksamheter med process- och resultatstöd utifrån bl a, deras behov. På vårt seminarium visade vi på sju framgångsfaktorer inom vårt arbete.

Vad ger det er att vara på plats, som ni kan sprida i organisationen sen?

– Det är med stolthet jag är där och representerar Bräcke diakoni och allt det vi står för. Bräcke diakoni har också flera samarbetsprojekt med region Jönköping och därför är det viktigt att vara där för att underhålla de kontakterna samtidigt som vi får möjlighet att skapa nya kontakter och projekt.  Eftersom detta också är internationell konferens där flera länder både inom och utanför Europa deltar så får vi också en input om vad som är på gång internationellt och inspireras av nya idéer. Men det är också roligt att se att Bräcke diakoni ligger i framkant inom många av våra områden!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni