Läkare på Bräcke diakoni prisas för förbättringsarbete med Kronikerlistor

Läkaren Mårten Segerkvist får utmärkelsen ”Bästa förbättringsprojekt 2019” av Svensk förening för allmänmedicin. Tack vare ett egenutvecklat IT-verktyg och dynamiska väntelistor på vårdcentralen har patienter med kroniska sjukdomar identifierats och prioriterats.

Utmärkelsen delades ut under Nationella kvalitetsdagen i Stockholm av Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAM Q.

Mårten Segerkvist, specialist i allmänmedicin, var på plats under dagen, men hade snopet nog lämnat tillställningen, när det blev dags för prisutdelning. I stället nåddes han av ett mejl med ett bifogat diplom när han satt på tåget hem.

- Jag visste ju inte att vi skulle få priset, så det blev en väldigt trevlig överraskning! säger han.

Det som man har gjort på Vilan är att ta fram ett digitalt verktyg som hjälper, främst sjuksköterskorna, att göra en bättre och säkrare prioritering av patienter med kroniska sjukdomar, som exempelvis olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Verktyget sammanställer information från patienternas journaler som läkemedelsförskrivningar och labb-/mätvärden. Utifrån dessa och eventuella diagnoser görs en riskskattning och väntelistorna uppdateras sedan automatiskt.

- Utifrån den nya väntelistan kan vi exempelvis bedöma hur ofta en patient bör följas upp, men även fånga upp patienter som blivit feldiagnostiserade. Det ger också en uppskattning om hur många besök som behövs per månad för olika patientgrupper och på så vis blir det lättare att veta hur mycket tid varje yrkesgrupp behöver avsätta. Vi kan med andra ord vara säkra på att de som har störst behov får den vård de behöver, säger Mårten Segerkvist.

Han poängterar att det är ett helt team på vårdcentralen som jobbat ihop i förbättringsarbetet. ­

– Detta arbete skulle inte vara möjligt utan de undersköterskor och sköterskor som dagligen arbetar med dessa väntelistor och kallar patienter från dem.

Mårten Segerkvist arbetar nu med att anpassa verktyget så att det kan användas även till att följa upp läkemedelsbehandling.

Förbättringsarbetet fortsätter alltså!

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni