"Låt relationerna ta plats i äldreomsorgen"

Vi ska inte överprofessionalisera äldreomsorgen utan istället låta relationerna ta plats och våga tänja ramarna. Samtalspanelen efter biografvisningen av LEVA TILLS JAG DÖR var eniga i vad som bör göras för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Låt de mellanmänskliga mötena få utrymme.

Vi pratar mycket om att det kommer fattas händer i framtiden. Vi måste kanske byta mindset och visa hur mycket glädje det ger att jobba i äldreomsorgen, sa Helene Mellström, direktor på Bräcke diakoni, som berättade att hon som chef längtar tillbaka till vård och omsorgen och att vara nära människor och få de där små glädjestunderna varje dag.

Elisabet Lann, kommunalråd, flyfte också det relationella.

"Det som talar starkast i filmen och står i centrum ser jag relationer"

– Det som talar starkast i filmen och står i centrum ser jag relationer och det pratar vi väldigt lite om, vi måste ge utrymme för relationer för utan relationer blir ett liv väldigt torftigt, konstaterade Elisabet Lann som sitter som andra vice ordförande i äldrenämnden för kristdemokraterna.

Marina Johansson, kommunalråd, även hon med för Socialdemokraterna och ordförande i äldre- samt vård och omsorgsnämnden i Göteborg pratade om att ge mer makt och frihet till medarbetarna.
–  Om personalen får mer utrymme för hur man arbetar och hur man kan arbeta med förbättringar och får lite tid för det så tror jag att det blir en mycket mer meningsfull tillvaro för de äldre, Vi behöver skapa förutsättningar för god kvalitet. Äldreomsorgen får och kan inte bygga på eldsjälar, sa hon.

På plats för att se filmen från Film and tell och delta i panelen var även Babbs Edberg, förvaltningsdirektör för äldre och vård och omsorgsförvaltningen och därmed högst ansvarig chef för de 40 000 insatser som utförs i äldreomsorgen i Göteborg varje dygn enligt stadens hemsida.

"Vi kanske behöver prata om det vi gör på ett annat sätt"

 – Jag skulle vilja börja med att fråga. Vad är 40 000 insatser? Jag skulle säga att det är 40 000 möten med människor. Vi kanske behöver prata om det vi gör på ett annat sätt.

Biovisningen var ett samarbete med det kommunala initiativet Åldersvänliga Göteborg som lyckats locka många i målgruppen som har hjälp och stöd av äldreomsorgen i dag. En person lyfte dagens lagstiftning och regelverk som hinder för att skapa meningsfull tillvaro.

 – När jag jobbade i äldreomsorgen reste vi till Danmark. Varför reser vi inte till Danmark längre, jo regelverket sätter stopp, sa en person i publiken.

  Samtalspanelen medgav att regelverket kan vara ett hinder, men att det inte måste vara det. Även tekniska lösningar kan komma att underlätta om sådan administration som personal idag måste utföras för hand kan göras av datorer som dessutom är smartare och det framkom att det faktiskt var en resa under planering i staden.
- Det är lite krångligt, men vi hoppas att det ska gå, sa en anställd.

Babbs Edberg avslutade med en uppmaning till alla medarebtare inom äldreomsorgen:
  – Vi måste våga vara lite modiga och tänja på ramarna, 

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Stolt partner till "Leva tills jag dör"

Bräcke diakoni är stolt partner till Film and Tells hyllade och prisade dokumentär som handlar om att få avsluta med värdighet. Just nu pågår en bioturné där vför samtalet om hur vi kan öka kvaliteten i äldreomsorgen. Bräcke diakoni stod värd för visningen på bio Roy i ffedags, I Linköping tidigare i veckan och nästa vecka är vi i Stockholm.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni