Lokstallarna får tummen upp när seniorerna säger sitt

När pensionärsorganisationer i regionen granskade regionens vård till äldre hamnade Bräcke diakoni vårdcentralen Lokstallarna på en hedrande fjärde plats. Ett välförtjänt resultat efter en medveten och långsiktig strategi.  

När en större andel av befolkningen blir allt äldre gäller det för vården att hänga med i utvecklingen. Förutom krav från kommun och landsting driver också olika intresseorganisationer frågan om äldres rätt till en väl anpassad vård. Tillsammans har intresseorganisationerna SPF Seniorerna, PRO, SKPF och RPG i Jönköping granskat hur väl länets vårdcentraler lever upp till kraven.

Kjell Lindström är ordförande i SPF seniorernas Jönköpingsdistrikt och menar att utvecklingen kring vård för äldre gått åt fel håll eftersom den till stor del handlat om tillgänglighet på webben och e-hälsa.
- Detta gynnar ju i huvudsak yngre. Men vi vill utveckla vården också för de som är födda på 1920- och 30-talen. Säger Kjell till tidningen Senioren.

I en undersökning besöktes 42 av 45 vårdcentraler i regionen av så kallade granskarteam med representanter från seniorernas olika intresseorganisationer. Vårdcentralerna betygsattes sedan efter hur väl man nådde upp till krav om till exempel kontinuitet och anpassad tillgänglighet.

Av 100 möjliga poäng kammade Lokstallarna hem hela 76 och hamnade på plats fyra - av 42. Vanja Arrias är verksamhetschef och glad över den fina placeringen.

- Det är extra kul att undersökningen gjordes av de som faktiskt använder våra tjänster. Vård av äldre är en prioriterad fråga och vi har medvetet jobbat mot att skapa en hög kontinuitet. De patienter som kommer hit regelbundet ska träffa personer de känner igen, det skapar trygghet. 

Här kan du läsa mer om Vårdcentralen Lokstallarna i Jönköping

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni