"Lyckad satsning på hundassisterad terapi"

"Hundassisterad terapi ger glädje, ökar motivationen till rörelse, kommunikation och i vissa fall även ökad kroppsmedvetenhet."

Tidningen Föräldrakraft har skrivit en artikel om hundassisterad terapi, där arbetsterapeuterna Stina Wahl och Elin Wikström på Barn- och Ungdomsboendet Östergården och Habiliteringen Bräcke intervjuas om sitt arbete.

- Det är svårt att hitta meningsfulla aktiviteter som motiverar de barn och unga vi arbetar med. Många har ingen verbal kommunikation, har svårt att röra sig och är på en tidig utvecklingsnivå. När jag ramlade över det här med hund som terapeutiskt hjälpmedel kände jag att det var något vi bara måste testa. Jag började leta efter andra habiliteringar som arbetade med hund och unga på detta sätt, men kunde inte hitta något, berättar Stina Wahl i artikeln.

Tillsammans med hundföraren Monica Broman har de sedan dess utvecklat nya metoder för hur man kan arbeta med hundassisterad terapi inriktad på barn och unga, som också kommer att sammanställs i en bok i vår.

Läs hela artikeln i Föräldrakraft här.

På kommande mässan Leva & Fungera i Göteborg föreläser Stina, Elin och Monica också om sitt arbete.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni