MAS Charlotte Forsberg: ”Våra arbetssätt används som goda exempel”

Det nya corona-viruset gör stora avtryck i vår organisation och arbetsvardagen ser annorlunda ut för många av oss. En av de medarbetare som påverkas är Charlotte Forsberg, MAS hos oss på Bräcke diakoni. MAS står för Medicinsk Ansvarig Sjuksköterska och Lotta, som hon oftast kallas, har minst sagt bråda dagar.

Hej Lotta, hur ser en arbetsdag ut för en MAS mitt i pågående pandemi?
Ja, det är minst sagt full fart! På förmiddagen kan jag sitta i ett stort nätverksmöte med femtio andra MAS-kollegor. En timme senare svarar jag på frågor på ett APT i en av våra verksamheter för att efter det gå in i ett informations-webinar – allt digitalt via Teams givetvis. Vi jobbar också mycket med omvärldsbevakning och ser till att våra rutiner är uppdaterade och går i linje med regionernas och folkhälsomyndigheten rekommendationer.

Vilken är den största utmaningen?
Informationsflödet! Att se till att rätt information når rätt mottagare i rätt tid. Vi måste se till att informationen är lätt att förstå, utan att den för den sakens skull blir för simpel. Vi jobbar mycket med att sprida information via flera olika kanaler och plattformar. Ett bra exempel är våra förenklade rutiner om skyddskläder och basala hygienrutiner. De har faktiskt använts som goda exempel av Folkhälsomyndigheten och vi får förfrågningar från andra aktörer som vill kopiera vårt material, ett riktigt bra betyg!

En annan utmaning är bredden på våra verksamhetsområden. Åtgärder som fungerar på ett äldreboende kanske inte är möjligt att direkt implementera på ett LSS-boende och vice versa. Vi verkar dessutom i flera olika regioner så vi måste hela tiden hålla oss uppdaterade på allas respektive rutiner och riktlinjer då de kan se lite olika ut.

Just situationen inom äldreomsorgen med många smittade och avlidna har fått stort fokus i media den senaste. Hur ser det ut hos oss på Bräcke diakoni?
Vi har vi fram till nu haft relativt få fall av covid-19 i våra verksamheter. Fram till idag har vi åtta konstaterade fall i våra verksamheter inom äldreomsorgen. En låg siffra men än är inte faran över, det är viktigt att poängtera att situationen kan förändras fort. Man kan väl sammanfatta det med att de insatser vi gör nu fungerar bra. Men nu gäller det att hålla i och hålla ut hela vägen.

Vilka är våra framgångsfaktorer?
Jag skulle säga att det inte är en enda sak utan en kedja av insatser och åtgärder. Om jag ska lyfta något så finns det tre saker som är extra viktiga; följsamhet av basala hygienrutiner, att vi använder skyddskläder vid rätt tillfälle och på rätt sätt, och sist men inte minst att vi inte går till jobbet med symtom. Sen vill jag också nämna vårt samarbete. Krishantering är verkligen ett teamarbete och våra olika kompetenser bidrar till att ta oss igenom detta på ett fantastiskt bra sätt.

Vad står på din att-göra lista de närmsta dagarna?
Just nu tittar vi lite extra på hur vi kan uppmärksamma symptom i ett tidigt stadie, både hos våra  brukare, patienter, deltagare och gäster, men också hos våra medarbetare. Vi förbereder också för ytterligare webbinar som visat sig vara ett bra och uppskattat sätt att informera och kommunicera med medarbetare i verksamheterna. Det blir också sedvanliga avstämningar med olika konstellationer i organisationen. Sen kan ju det såklart tillkomma fler punkter, saker förändras snabbt och vi måste hela tiden vara beredda på att hantera nya situationer.

Du har haft mycket att göra de senaste månaderna, hur kopplar du av från jobbet?
Ja, det har varit mycket att göra men jag har också fått avlastning från mina kära kollegor som ryckt in och stöttat upp. I vanliga fall är att umgås med nära & kära en viktig återhämtning, men med undantag för den närmsta familjen så har ju även detta minimerats betydligt. För att jag ska orka hålla ett högt arbetstempo så behöver jag även fysiskt få svettas och flåsa lite. Det gör jag genom att springa, cykla och styrketräna - tur att det är vår! Att laga riktigt god mat är också fantastiskt roligt och nästan bli lite meditativt. Sen är det ju faktiskt väldigt skönt att bara ligga i soffan och kolla på en brittisk eller dansk kriminalserie.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni