Mer debatt i Dagens samhälle

Både allmänheten och politikerna vill ha mer idéburen välfärd. Glädjande såklart, men då måste förutsättningarna förändras. 

"Vi borde jubla. Regeringen har deklarerat att de vill se fler av oss idéburna aktörer inom välfärden. Den har i dagarna tillsatt en utredning som ska göra det lättare för idéburna att ingå avtal med det offentliga. Och det är inte bara regeringen som vill se den här utvecklingen. Faktum är att en majoritet i riksdagen delar denna vision. Det framgick tydligt när de fattade beslut om att det ska bli möjligt att göra undantag från lagen om offentlig upphandling – just för oss idéburna..." 

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle

 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni