Mer pengar till personliga ombud i regeringens budget

Bräcke diakoni gläds över att statsbidraget till personliga ombud ökar i regeringens budget.

– Det kanske kan leda till att fler kommuner satsar på personliga ombud liksom att andra kommuner fortsätter prioritera stöd till personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar, säger Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för personliga ombud vid Bräcke diakoni.

Regeringen föreslår i budgeten för 2020 att öka statsbidraget till verksamheten med personligt ombud med 30 miljoner kronor per år från och med 2020 till 2022. Syftet är att öka den statliga subventionsgraden per ombud.

– Det är jättebra, men det är viktigt att kommunerna, regionerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan också hänger på och ser behovet, påpekar Anna-Lena Slibar.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar med betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden. De som kan få stöd av personligt ombud ska vara 18 år eller äldre, ha omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning.

2018 hade 253 kommuner verksamhet med personligt ombud. Bräcke diakoni driver Personligt Ombud i Göteborg och Uppsala. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni