Miljödiplomerade för 15:e året!

Bräcke diakoni vill bidra till en hållbarare värld och vårt miljöarbete en viktig del. Under många år har vi jobbat på att minska vårt klimatavtryck. Vi väljer noggrant leverantörer och produkter, hushåller med transporter och energi och ser till att vårt avfall återvinns och hamnar på rätt ställe. Och varje år sätter vi nya mål för att göra ett ännu bättre jobb – tillsammans.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni