Mobila asylteamet fortsätter rulla

Tack vare ekonomiska bidrag är existensen för Bräcke diakonis prisbelönade mobila asylteam säkrat ytterligare en tid framåt.

Genom stadsbidrag från Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen och bidrag från Samordningsförbundet kan det Mobila asylteamet alltså fortsätta att erbjuda sin unika tjänst till nyanlända och asylsökande i Skaraborg och Göteborg.

- Det var såklart väldigt viktigt med fortsatt finansiering för att kunna driva vårt arbete med det mobila asylteamet vidare. Nu är visserligen många asylboenden stängda men behovet finns fortfarande kvar - fast i en annan form, säger Eva Öfwerman, verksamhetschef.

Hälsoskola med kunskap och fysisk aktivitet
I Skaraborg startar Mobila asylteamet nu upp en hälsoskola för nyanlända och asylsökande. Hälsoskolan pågår i ungefär 4 månader och innefattar bland annat föreläsningar och informationstillfällen från olika professioner inom vården såsom tandläkare, terapeuter och barnmorskor. Man bjuder också på ett flertal tillfällen med fysisk aktivitet, något som har en direkt koppling till vårt välmående. Tanken är att kursdeltagarna ska få mer kunskap om sin egen hälsa men också om det svenska sjukvårdssystemet och vilken hjälp som finns att få. Till att börja med planeras 15 kursstarter och satsningen finansieras med projektmedel.

Fler kompletterande hälsoundersökningar
Det mobila asylteamet kommer tack vare bidragen också fortsättningsvis att utföra kompletterande hälsoundersökningar, både i Skaraborg och på skolor i Göteborg. När flyktingströmmen till Sverige var som mest intensiv hann inte primärvården med att tillgodose behovet av hälsoundersökningar och vaccinationsplanering till alla nyanlända. Dessa luckor är vi alltså nu med och tätar.

Tar över projekt från Läkare utan gränser
I arbetet med nyanlända och asylsökande har det Mobila asylteamet en bra överblick över gruppens behov. Därför är vi på Bräcke diakoni stolta över att få driva ett projekt som erbjuder samtalsstöd för nyanlända. Ett projekt som från början startades och drevs av Läkare utan gränser.

- Det här är en insats som verkligen behövs i målgruppen. Vi tar över där Läkare utan gränser slutade och ser till att initiativet lever vidare, något dom såklart är glada över, säger Eva Öfwerman. 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni