Möt oss i Almedalen!

Vi finns självklart på plats under årets upplaga av Almedalsveckan. Välkommen till vårt tält på Cramérgatan mittemot huvudentrén till Uppsala Universitet Campus Gotland. Här kan du möta representanter från Bräcke diakoni och vila fötterna i vår lounge. Missa inte heller våra intressanta seminarier. Följ med oss under Almedalsveckan via #BdAlmedalen18

 

Seminarieprogram Bräcke diakoni Almedalen 2018

Skam den som skäms – Om att synliggöra samhället ur vuxna syskons perspektiv

Förutsättningarna för familjer där någon har en funktionsnedsättning eller sjukdom har ändrats dramatiskt de senaste 100 åren. Politiska beslut kliver rakt in i vardagsliv och självbild. Vad har hänt med skammen och hur ser samhället på svaghet?

Medverkande:

 • Rakel Lornér, Projektledare Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni
 • Maria Blad, Projektmedarbetare Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni
 • Erika Wermeling, Kommunikationschef, STIL- personlig assistans och politisk påverkan

3/7 klockan 9.30-10.15 Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

 

 

Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten?

Upphandlingar organiserar alltmer välfärdens relationer och erbjudanden. Tanken att med begränsade resurser kunna möta samhällets välfärdsbehov gynnar dock pris och kvantitet. Vad händer med värden som kvalitet, tillit och alternativa modeller i en välfärd som enbart styrs av upphandlingens logik? 

Medverkande:

 • Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm
 • Ola Segnestam Larsson, Bräcke diakoni/Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson, KD
 • Peter Helander, regionalpolitisk talesperson, C
 • Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson, MP
 • Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd Stockholms läns landsting, M
 • Jan Alexandersson, beredningsgruppen social ekonomi VGR, V
 • Thomas Schneider, kvalitetschef, Bräcke diakoni

 3/7 klockan 11.00-13.00 Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

 

Hur möter vi äldreomsorgens framtida utmaningar?

Äldreomsorgen står inför utmaningar som alltfler äldre, teknikskifte och brist på personal. Personcentrerad omsorg och kompetensförsörjning är några av de viktigaste nycklarna. Kan även dokumentärfilm, upplysning och påverkansarbete ha en effekt? Och mot vilken vision för vi framtidens äldreomsorg?

Medverkande:

 • Maude Kardell Wahlbäck, Områdeschef, Bräcke diakoni
 • Monica Berglund, Direktör, Tre Stiftelser
 • Oscar Hedin, Grundare, Film and Tell
 • Myrra Fransén, Projektledare, Film and Tell
 • Stefan Nilsson, Direktor, Ersta Diakoni

3/7 klockan 15.00-16.30 B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Gör plats för alla på arbetsmarknaden – hur ska arbetsgivare få upp ögonen för värdefull kompetens?

Varför är det 2018 – trots högkonjunktur - fortfarande få personer med funktionsnedsättning som kommer in och stannar kvar på arbetsmarknaden? Vad behövs för att nå förändring? Och kan politiken påverka? Hur får varje människas perspektiv, kompetens och erfarenhet plats på framtidens arbetsmarknad?

Medverkande:

 • Emma Lyrdal, arbetsgivare, Bräcke diakoni
 • Martin Vadelius, Arbetsförmedlingen
 • Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR
 • Ann-Britt Åsebol, suppleant, Socialutskottet (M)
 • Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Socialutskottet (S)

 3/7 klockan 16.45-17.45 B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni