Nu är vi miljödiplomerade ytterligare ett år

Sedan 2005 är Bräcke diakoni diplomerade enligt Svensk Miljöbas. En diplomering som följer en nationell standard och som bygger på en årlig revision utifrån. Miljöarbetet hänger ihop vår tanke om ett medmänskligare samhälle. För oss är det självklart att också göra det vi kan för att bidra till en bättre miljö. 

Nu är årets revision klar och vi är stolta att få ytterligare ett miljödiplom till samlingen. Men arbetet slutar inte för det. Vi jobbar jobbar givetvis vidare för att göra ytterligare förbättringar till nästa år. 

 

Så jobbar vi på Bräcke diakoni för att…

 …minska miljöpåverkan av vår energiförbrukning:

  • fjärrvärme som främsta energikälla
  • snålspolande toaletter
  • installation av timers
  • tilläggsisolering
  • byte av ljusarmaturer och ljuskällor

 

  ...minska miljöpåverkan av vårt avfall:

  •  vi källsorterar förpackningar, elavfall, farligt avfall, brännbart avfall, övrigt avfall som komposterbart, kontorspapper, tonerkassetter

 

…minska miljöpåverkan av vårt resande:

  • webbmöten istället för fysiska möten
  • alltid tåg före flyg

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni