Nu förstärker Bräcke diakoni arbetet med sina projekt

Något som skiljer Bräcke diakoni från andra välfärdsaktörer är bland annat våra projekt. Ofta går projekten ut på att hitta nya sätt att arbeta och att synliggöra perspektiv som tidigare inte uppmärksammats. Nu ska en ny projektchef förstärka arbetet ytterligare.

Att Bräcke diakoni har flera verksamheter inom vård och omsorg känner de flesta till. Men alla vet inte om att vi samtidigt driver flera olika projekt inom de olika verksamhetsområdena. Just nu pågår till exempel projektet Lipödem, som ska sprida kunskap om sjukdomen och på så vis bidra till att människor får rätt hjälp. Ett annat projektet är Kunskapsportföljen som utvecklar en hjälpmedelsapp för personer med funktionsnedsättning och människor i deras närhet. Vi har även projekt Trialog som vill lyfta de anhörigas roll i vårdprocessen vid psykisk ohälsa och öka samarbetet mellan de tre parterna vårdinstans, vårdsökande och anhörig.

Projekten finansieras av externa medel som vi ansöker om. Några finansiärer till våra projekt är fonder och innovationsstöd, till exempel Arvsfonden och Vinnova. Men även privata företag sponsrar våra projekt, exempelvis SKF.

Nu har Bräcke diakoni tillsatt en ny chefsroll som finansieras av den egna organisationen. Den nya chefen ska samla alla aktiva projekt, istället för att varje projekt sköts av olika chefer i de olika verksamheterna. Smart, tycker vi. Det blir Rakel Lornér som blir den nya projektchefen. Vi vill såklart säga grattis till Rakel och samtidigt få veta lite mer hur hon tänker sig sin nya roll. 

Berätta, vad innebär tjänsten för dig? 

− Jag ser det som fantastisk möjlighet att få leda en utvecklingsverksamhet. Vi tänker nog sällan på projekten som verksamhet men det pågår mycket där! Om vi skulle lägga upp allt som utförs på bordet skulle vem som helst se att det är en progressiv tankesmedja och pragmatisk verkstad samtidigt. Vem vill inte vara med i en sådan verksamhet? 

Din nya chefsroll är på 40 %, men vad gör du på dina resterande 60%?

− Jag är projektledare för Trialog, ett projekt som utvecklar metoder för att underlätta samspelet mellan anhöriga, vuxna med psykisk ohälsa/sjukdom och professionella. Dessa tre parter behöver såklart helt olika saker. Och det är de behoven vi försöker förstå och tillgodose på olika sätt.

Du är inte ny här, vad gjorde du tidigare?

− När jag flyttade tillbaka till Göteborg för 10 år sedan kollade jag upp vilka idéburna organisationer som fanns. För mig är det en viktig faktor för att trivas och känna att jag kan få vara med och påverka och utveckla ett mänskligt förhållningssätt till dem jag arbetar för. Som tur var fick jag direkt möjlighet att börja arbeta som Personligt ombd och sedan dess har jag varit kvar inom Bräcke diakoni. Jag har även varit verksamhetschef på vår dagliga verksamhet i Lerum och drev tillsammans med Maria Blad Projekt Vuxensyskon som avslutades i somras. 

Har du några önskeprojekt för framtiden?

− Jag tror inte ni orkar lyssna på alla idéer… 😉 Det är mycket som gläder mig och som gör mig stolt över de projekt vi driver just nu. Bland annat att vi lyssnar ordentligt och noga till personer som inte alltid blivit särskilt lyssnade till. Det känns även väldigt gott att vi redan innan pandemin tagit till oss tekniken och ser dess möjlighet att skapa förståelse för oss själva och varandra. Dessutom har vi mod att fråga om det opratade, som såklart finns i allas våra liv, som ställer till det helt i onödan.

Vad ser du mest fram emot i din roll som projektchef?

− Att få inblick i vad projekten betyder för de vi finns till för och bidra till att den kunskapen förvaltas och sprids på ett bra sätt, även internt. Men först gäller det att få en bild av vad projekten behöver för att må bra och utvecklas. Det är så olika projekt och medarbetarnas behov är såklart också olika. Det är väl det som är en chefs uppdrag, tänker jag; att skapa förutsättningar för folk att göra riktigt bra saker.

Blir du nyfiken? Här kan du läsa mer om alla våra projekt.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni