Nu ska hela sektorn växa

Bräcke diakoni har länge haft ambitionen att växa och bidra mer till samhället. Nu går vår riksorganisation Famna ut med sin nya målbild – att den idéburna sektorn ska bli fyra gånger så stor och utgöra 10 procent av välfärden år 2030. Vi på Bräcke diakoni kan inte annat än applådera detta initiativ. I Sverige ligger vi långt efter våra nordiska grannländer i denna fråga.
 – Det finns en samstämmighet inom politiken om att låta den idéburna sektorn växa. Men nu är det dags att gå från ord till handling, säger Bräcke diakonis tf. direktor Helene Mellström.
 
Famnas nya mål ligger helt i linje med Bräcke diakonis framtidsvisioner.
– Vi vill bidra med vår kunskap, vårt nytänkande och med vår medmänskliga drivkraft på fler ställen i samhället. Vi är redo, bara vi får förtroendet, säger Helene Mellström.
 
Så heja Famna! Vi är redan ombord på tåget. 

Läs mer och ladda ner rapporten på Famnas webbplats
 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni