Ny bok om gott ledarskap i demensvården

Nu släpps boken ”Gott ledarskap i demensvården” som tagits fram av den ideella föreningen med samma namn. Här lyfts exempel på lyckade arbetsmetoder och mönster för ett gott ledarskap, specifikt inom demensvården. Stiftelsen Solstickan står för finansieringen.

I förordet skriver professor Ingmar Skoog ”Men tillfredsställande är kanske inte tillräckligt när vi tänker på den vård vi vill ha när vi själva eller våra anhöriga får en svår demenssjukdom. Då vill vi ha en excellent vård med engagerad personal. En förutsättning för det är ett gott ledarskap, med en ledare som kan entusiasmera sin personal och som har idéer och visioner om hur vården kan bli så bra och inspirerande som möjligt för de boende”

Föreningen har intervjuat nio framstående chefer inom demensvården om hur just de har lyckats med sitt ledarskap och hur det dagliga arbetet påverkas och anpassas utifrån krav och hinder. Materialet har sedan sammanställts i bokform.

Anna Jonsgården är tf verksamhetschef på Bräcke diakoni och en av författarna:
-Vi hoppas att den kunskap vi nu sammanställer ska inspirera chefer inom demensvården till ett ännu bättre ledarskap. Och att det i slutändan leder till den excellenta vård professor Ingmar Skoog skriver om i förordet.

Boken finns tillgänglig via föreningens hemsida www.gottledarskap.nu

 

Organisationen delar också årligen ut ett stipendie till en framstående ledare inom demensvården. Under bokrealesen tillkänngavs 2018 års stipendiat. Hon heter Pia fransson och leder verksamheten vid Järdalavägens Vårdboende i Linköping. I juryns motiverings står bland annat att "Pia Fransson tilldelas stipendiet med anledning av sitt tydliga, raka, orädda, prestigelösa och samtidigt omtänksamma, utvecklande ledarskap med målmedvetet fokus på hyresgäster och deras anhöriga." 

Här får Pia ta emot utmärkelsen av professor Ingemar Skoog

Boken finns tillgänglig via föreningens hemsida www.gottledarskap.nu

 

Lena Larsson sitter i styrelsen för Gott Ledarskap och den som har hållt samman arbetet med boken. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni