Ny forskning ska få färre kvinnor att avbryta cancerbehandling

Hormonell behandling är en oerhört vanlig behandlingsmetod efter bröstcancer. Cirka 80 procent av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer får det, i fem eller tio år. Men var tredje kvinna avbryter sin hormonella behandling. Anna Skördåker, fysioterapeut och lymfterapeut på Rehabcenter Sfären i Solna, undrade varför. Med hjälp Bräcke diakonis satsning på kompetensutveckling kunde hon påbörja arbetet med att reda ut vad som ligger bakom. Efter fyra års studier på halvfart var masteruppsatsen klar. En uppsats som lyfte fram hur kvinnor upplever hormonell behandling. Där i, tänkte Anna, måste en viktig del av svaret finnas.

– Om man inom vården förstår hur kvinnorna uppfattar behandlingen så kan det vara till stor hjälp i kommunikationen med dessa kvinnor så att man kan ta reda på vilka behov de har. Genom att förstå hur kvinnorna känner och tänker blir det lättare att förhindra avbrott i behandlingen.

Uppsatsen bygger på djupintervjuer med 14 kvinnor mellan 34 och 75 år. I intervjuerna framkom det fyra olika förhållningssätt till behandlingen. Anna valde att kalla dem ”ett överväldigande åtagande”, ”en motvilligt accepterad vana”, ”en livlina” och ”ett faktum”. Genom att personal inom vården förstår hur kvinnan uppfattar behandlingen blir det lättare att prata på rätt sätt och möta personen där den befinner sig. De nya kunskaperna från studien har Anna Skördåker redan märkt gör skillnad när hon möter patienter med bröstcancer på jobbet.

– Jag träffar många som genomgår just den här behandlingen och jag märker att de jag pratar med känner att jag kan bekräfta deras upplevelser av behandlingen. De uppskattar att jag ställer vissa frågor och de känner igen sig i det jag pratar om. Det betyder mycket, tror jag.

Anna Skördåker försöker nu få sin uppsats publicerad i någon av de vetenskapliga tidskrifter som finns för att fler ska kunna ta del av det hon kommit fram till. Idag finns det dessutom idéer om att börja ge hormonell behandling i förebyggande syfte, för så kallade riskpatienter. Då blir det ännu mer relevant att kunna ge rätt stöd till dessa kvinnor.

– Jag har presenterat min uppsats för forskare och kollegor på onkologdagarna i Jönköping. Frågan är verkligen högaktuell, så ju mer spridning kunskapen får, desto bättre.

 

BILD: På bilden ses beökare på Rehabcenter Sfären träna stavgång. Deltagarna på bilden har ingen dirket koppling till forskningen som beskrivs i texten. 

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni