Ny skyltning på vårt område i Göteborg

Nu inför vi ett helt nytt skyltsystem för att hitta på vårt område i Göteborg. 

Vi delar in området i tre delar; VästergårdenMellangården och Östergårdenoch varje område får en egen färg. Se kartan med färger och områden här. När man svänger in på området är det hänvisat till område och respektive gata. Alla skyltar följer områdesfärg, från översikten vid infarten ända fram till husnumret.

Förhoppningen är att detta ska minska problemen och öka servicen till våra besökare.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni