Nya samtalsgrupper för vuxna med funktionsnedsättning - och deras föräldrar

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera, trots att de ofta har stöd från samhället.

I projekt Delaktighet och Stöd har vi mötesplatser där du som har en funktionsnedsättning träffar andra i samma situation. Och du som förälder träffar också andra med liknande upplevelser.

Vi diskuterar vad det betyder att vara delaktig i sitt eget liv, hur självständighet kan se ut när man har stora begränsningar och hur man tänker kring det utökade föräldraskapet. Vi pratar också om att vara beroende av sina föräldrar när man har en funktionsnedsättning - och om bristen på diskussion om föräldrarnas omsorgsansvar i den offentliga debatten.

Den 12 maj respektive 15 maj startar våra två samtalsgrupper igång igen. 

Läs mer och se datum, tid och plats här.

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni