Nytt projekt för KOL-patienter

Under ett år ska patienter med KOL få testa en helt ny vårdgivarportal. Med hjälp av en app ska bland annat deras fysiska aktivitet mätas. Detta sker i ett utvecklingsprojekt på Bräcke vårdcentral Vilan och rehabmottagning Skara.

Projektet har pågått sedan början av april. I nuläget är 18 patienter med, men tanken är att omkring femtio personer med KOL som är listade i verksamheten ska delta. Det hela är ett samarbete mellan Bräcke vårdcentral Vilan och Rehabmottagning Skara, läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim och teknikleverantören Camanio.

Alla patienter som är med i projektet får varsin aktivitetsklocka som kopplas till en app som de får installera i sin telefon. Sedan loggas stegen de tar under en dag och appen kommunicerar med en vårdgivarportal.

– På så sätt kan vi mäta hur mycket patienten rör på sig. För människor med KOL är den fysiska kapaciteten väldigt viktig för den övergripande hälsan, säger Elin Gustafsson, legitimerad sjukgymnast på Bräcke rehabmottagning Skara.

Individuella mål

Ett par dagar efter att appen installerats sätts individuella mål upp för hur mycket varje patient ska röra på sig.

– Vi försöker sätta ett mål som är lite utmanande men ändå uppnåeligt. Går patienten plötsligt väldigt mycket mindre än normalt kan det vara en indikation på att något har hänt, kanske att personen blivit dålig, säger Elin Gustafsson.

I appen finns en chattfunktion som gör det lätt att komma i direkt kontakt just med personalen som arbetar med KOL. Via appen skickas även två olika formulär ut en gång i månaden där patienten kan skatta sina symptom.

– Förhoppningen är att vi ska få in rätt patienter i rätt tid till mottagningen så att vi så tidigt som möjligt kan vidta åtgärder och förebygga försämringsepisoder.

Förbättrad egenvård

Enligt Socialstyrelsen lever 400 000 - 700 000 människor i Sverige med KOL. Syftet med projektet är bland annat att patienterna ska bli bättre på egenvård, till exempel genom att ha bättre koll på att de rör sig ordentligt och på förändringar i sina symptom. Ett annat syfte är att  öka tillgängligheten till vården.

– Och självklart hoppas vi att detta i förlängningen ska leda till att patienterna mår bättre, säger Elin Gustafsson.

Hur har det gått hittills med projektet?

– Det är alldeles för tidigt för att dra några slutsatser, men jag tycker att det är fantastiskt att få vara med och göra något för att förbättra livskvaliteten för våra patienter. Det har även ökat teamkänslan mellan oss som jobbar på vårdcentralen och på rehab. Så det har varit en väldigt bra start!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni